ไม่ได้ เพราะโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถใช้งานร่วมกับซิมการ์ดนาโน การใช้ซิมการ์ดหรืออะแดปเตอร์ซิมการ์ดที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้อาจทำให้การ์ดหรือข้อมูลในการ์ดเกิดความเสียหายได้