ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ หากโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาวะต่อไปนี้ เช่น รีบูตโดยไม่มีสาเหตุ ค้างหรือเปิดไม่ติด หากแอพทำงานล้มเหลว มีปัญหาเกี่ยวกับเสียง หรือหน้าจอว่างเปล่า ให้ทำดังนี้

1. การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

ชาร์จโทรศัพท์เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที

2. ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ของคุณ

กดปุ่ม เปิด/ปิด และ ลดระดับเสียง พร้อมกันค้างไว้ 10-15 วินาที ปล่อยปุ่ม โทรศัพท์จะปิดแล้วเปิดขึ้นใหม่ หลังจากที่ดำเนินการตามนี้แล้ว คุณอาจต้องตั้งวันที่และเวลาบนโทรศัพท์

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้รีเซ็ตและเรียกคืนการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณตามคำแนะนำด้านล่าง

3. รีเซ็ตและเรียกคืนการตั้งค่าโทรศัพท์

ข้อสำคัญ:

  • การดำเนินการนี้จะลบเนื้อหาส่วนตัวทั้งหมดบนโทรศัพท์ของคุณ และจะเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม
  • ก่อนที่จะทำการรีเซ็ตต่อไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีระดับของแบตเตอรี่เกิน 50% ในการตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลือของแบตเตอรี่ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ประหยัดพลังงาน ถ้าคุณไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือแบตเตอรี่มีระดับต่ำเกินไป ให้ชาร์จโทรศัพท์ของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที

รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณโดยใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในการตั้งค่าโทรศัพท์ เลือก การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณเข้าใช้การตั้งค่าโทรศัพท์ไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ถอดอุปกรณ์ชาร์จออก กดปุ่ม เปิด/ปิด และปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้พร้อมกัน ปล่อยปุ่มเมื่อเครื่องสั่น แล้วกดปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้ทันที จนกว่าโทรศัพท์จะแสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) บนหน้าจอ ปล่อยปุ่มลดระดับเสียง

2. จากนั้น กดปุ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิด ตามลำดับดังนี้ เพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงเปิด/ปิด และ ลดระดับเสียง

3. รอให้โทรศัพท์ของคุณรีเซ็ต ระหว่างการรีเซ็ต คุณจะเห็นรูปเฟืองหมุนอยู่บนหน้าจอนานถึง 5 นาที จากนั้นหน้าจอจะว่างเปล่าเป็นเวลา 30 วินาที แล้วโทรศัพท์ของคุณจะปิดแล้วเปิดขึ้นใหม่

4. ไปที่การตั้งค่าเครื่องเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งวันที่และเวลาในโทรศัพท์ไว้ถูกต้อง (การตั้งค่า > วันที่+เวลา)