ฉันจะอัพเดตซอฟต์แวร์ Lumia (Windows Phone 7) ของฉันได้อย่างไร

การอัพเดตซอฟต์แวร์จาก Microsoft นั้นฟรีและสามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัย และการตั้งค่า แอพ ภาพถ่าย และข้อความตัวอักษรของคุณก็จะปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1

โทรศัพท์จะแจ้งเตือนเมื่อมีการอัพเดตพร้อมให้บริการ ในการอัพเดตโทรศัพท์ คุณต้องมี ซอฟต์แวร์ Zune (Windows) หรือ แอพ Windows Phone สำหรับ Mac ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ 3

เรียกใช้ซอฟต์แวร์ Zune หรือแอพ Windows Phone แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ