ฉันไม่สามารถวางสายได้ เนื่องจากหน้าจอ Lumia ปรากฏเป็นสีดำ

  1. กดปุ่ม เปิด/ปิด (ล็อค) เพื่อให้หน้าจอทำงาน แล้วแตะ วางสาย
  2. หากหน้าจอยังปรากฏเป็นสีดำ ให้ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ของคุณโดยกดปุ่ม เปิด/ปิด และปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 10 - 15 วินาที

หากยังคงพบปัญหา นำฟิล์มหรือฝาครอบทุกประเภทออกจากหน้าจอเพื่อตรวจดูว่าบังการทำงานของหน้าจอสัมผัสหรือไม่