1. กดปุ่ม เปิด/ปิด หลายๆ ครั้ง เมื่อจบการสนทนาแล้ว การดำเนินการนี้จะช่วยให้หน้าจอกลับมาทำงานจนสามารถกด วางสายได้

2. นำฟิล์มหรือเทปป้องกันทุกประเภทออกจากหน้าจอเพื่อตรวจดูว่าบังการใช้หน้าจอสัมผัสหรือไม่