ชุดหูฟังใช้งานกับโทรศัพท์ Nokia ของฉันไม่ได้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้

หากคุณกำลังใช้ชุดหูฟังแบบมีสายและพบว่าใช้งานไมโครโฟนไม่ได้หรือไม่ได้ยินเสียง ไม่สามารถปรับระดับเสียงได้ ฯลฯ อาจเป็นเพราะชุดหูฟังของคุณไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Lumia

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Lumia คือ AHJ (American Headset Jack) สำหรับชุดหูฟังแบบมีสาย ซึ่งแตกต่างจากอินเทอร์เฟซ OMTP (Open Mobile Terminal Platform) มาตรฐานของ Nokia

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ชุดหูฟัง OMTP มาตรฐานของ Nokia ร่วมกับอะแดปเตอร์แบบพิเศษได้ โดยสามารถหาซื้ออะแดปเตอร์ได้จากศูนย์ Nokia Care หรือร้านจำหน่ายโทรศัพท์ใกล้บ้าน

Nokia Lumia 820 และ Lumia 920 เป็นโทรศัพท์ Lumia ที่สนับสนุนการทำงานของทั้งชุดหูฟัง American Headset Jack (AHJ) และชุดหูฟัง OMTP มาตรฐานของ Nokia