ฉันจะนำบัญชีอีเมลออกจากโทรศัพท์ Lumia ของฉันได้อย่างไร

  1. กด เริ่มต้น จากนั้นปัดซ้ายไปยังรายการแอป
  2. เลือก การตั้งค่า จากนั้นแตะ อีเมล+บัญชี
  3. แตะค้างที่ บัญชีอีเมล ที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ เครื่องอาจแสดงข้อความขอให้ดำเนินการ

หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าบัญชี Microsoft ของคุณเป็นบัญชีหลัก วิธีเดียวที่จะลบคือการรีเซ็ตโทรศัพท์