ซีเนมากราฟเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณจัดวางภาพนิ่งรวมกับภาพเคลื่อนไหวโดยใช้การถ่ายวีดีโอสั้นๆ