ซีเนมากราฟเป็นแอพสำหรับกล้องถ่ายรูปโดยใช้เฟรมเวิร์กเลนส์ของ Window Phone 8 ดังนั้น ในค่าเริ่มต้นของแอพกล้องถ่ายรูป คุณจะสามารถเลือกเลนส์ แล้วจึงเลือกซีเนมากราฟ นอกจากนี้ คุณสามารถเรียกใช้แอพตามปกติจากรายการแอพ หรือวางไว้บนหน้าจอเริ่มต้นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถเริ่มใช้แอพซีเนมากราฟได้จากรายการแอพ หรือวางไว้บนหน้าจอเริ่มต้นบน Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7.x