ซีเนมากราฟทำงานในโทรศัพท์ Lumia ของฉันอย่างไร

เมื่อคุณถ่ายภาพโดยใช้ ซีเนมากราฟ แอพจะตรวจจับบริเวณที่เคลื่อนไหวและระบุบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถระบุบริเวณที่เคลื่อนไหวที่ต้องการได้โดยการระบายสีบนหน้าจอ จากนั้นจึงนำบริเวณเคลื่อนไหวที่เลือกไว้ซ้อนเข้าในภาพสุดท้าย แล้วจัดเก็บในรูปแบบ Jpeg (ภาพเคลื่อนไหว)

หมายเหตุ ภาพที่ออกมาจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ gif บน Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7