จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเปิดภาพซีเนมากราฟจากม้วนฟิล์ม แล้วแก้ไขอีกครั้งในโทรศัพท์ Lumia ของฉัน

การแก้ไขครั้งใหม่จะทับผลการแก้ไขครั้งก่อนหน้า