ฉันสามารถใช้ซีเนมากราฟในโหมดภาพบุคคลในโทรศัพท์ Lumia ของฉันได้หรือไม่

ได้ ซีเนมากราฟใช้ได้ทั้งในโหมดภาพบุคคลและโหมดทิวทัศน์