ได้ ซีเนมากราฟใช้ได้ทั้งในโหมดภาพบุคคลและโหมดทิวทัศน์