ฉันจะใช้ PhotoBeamer ในโทรศัพท์ Lumia ของฉันได้อย่างไร

โทรศัพท์และหน้าจอที่คุณต้องการใช้ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณไม่ต้องตั้งค่าอื่นๆ

  1. เรียกดู www.photobeamer.com บนหน้าจอ (เช่น บนคอมพิวเตอร์) ที่คุณต้องการแสดงรูปภาพของคุณ คิวอาร์โค้ดจะปรากฏขึ้น
  2. เปิดใช้งาน PhotoBeamer และเลือกภาพแรกที่คุณต้องการแสดง จากนั้นคิวอาร์สแกนเนอร์จะเริ่มทำงาน
  3. สแกนโค้ด แล้วรูปภาพก็จะปรากฏ