Nokia Lumia 800 - ฉันจะอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงรูปภาพของฉันโดยใช้แอพพลิเคชั่น PhotoBeamer ได้หรือไม่

ไม่ได้ แอพพลิเคชั่น PhotoBeamer มีไว้สำหรับแสดงรูปภาพ แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้รูปภาพร่วมกัน