ไม่ได้ แอพพลิเคชั่น PhotoBeamer มีไว้สำหรับแสดงรูปภาพ แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้รูปภาพร่วมกัน