ไม่ได้ ซีเนมากราฟที่อัพโหลดไปนั้น มีจุดประสงค์ในการแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆ เท่านั้น