ฉันจะยกเลิกการแบ่งปันและลบซีเนมากราฟที่ฉันแบ่งปันไว้ในสื่อทางสังคมได้อย่างไร

ไปที่บริการสื่อทางสังคมที่ใช้ในการแบ่งปันและลบรายการอัพเดตสถานะ

การยกเลิกการแบ่งปันจะไม่ลบซีเนมากราฟออกจากเซิร์ฟเวอร์การแบ่งปันออนไลน์ที่เชื่อมต่อไว้โดยอัตโนมัติ คุณต้องทำการยกเลิกด้วยตนเอง

ในการลบซีเนมากราฟที่แบ่งปันไว้ออกจากเซิร์ฟเวอร์การแบ่งปัน ให้ไปที่มุมมองซีเนมากราฟที่แบ่งปันไว้ในแอพพลิเคชั่นเพื่อเลือกและลบซีเนมากราฟนั้นออก