ฉันจะสำรองข้อมูลซีเนมากราฟของฉันได้อย่างไร ฉันสามารถใช้ OneDrive ในการสำรองข้อมูลซีเนมากราฟของฉันได้หรือไม่

คุณสามารถคัดลอกซีเนมากราฟไปยังคอมพิวเตอร์และนำกลับมายังอุปกรณ์มือถือได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคัดลอกทั้งไฟล์ .npo และ .gif ที่เกี่ยวข้องกับซีเนมากราฟ

คุณไม่สามารถทำการสำรองข้อมูลทาง OneDrive ได้เนื่องจากไม่รองรับรูปแบบของซีเนมากราฟ คุณสามารถอัพโหลดซีเนมากราฟในรูปแบบ gif ไปยัง OneDrive ได้ แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดกลับมาเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมได้