เหตุใดภาพถ่ายที่นำมาต่อกันบางครั้งถึงมีภาพซ้อนเมื่อถ่ายภาพพาโนรามาบนโทรศัพท์ Lumia

ภาพซ้อนหรือภาพเบลอมักมีสาเหตุมาจากวัตถุเคลื่อนที่ขณะถ่ายภาพ เช่น อาจปรากฎภาพคนเดินผ่านกล้องมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือปรากฎเป็นภาพรางๆ วัตถุที่เคลื่อนที่มักจะทำให้ภาพที่ออกมาไม่ดีนัก