ในการนำมารูปถ่ายมาต่อกัน มักต้องมีการบิดภาพเพื่อให้วัตถุมีขนาดพอดีกับภาพสุดท้าย การบิดภาพดังกล่าวมักเป็นเหตุให้เส้นตรงกลายเป็นเส้นโค้ง