Nokia Lumia 800 - การถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว

คุณอยู่ในการแข่งกีฬาและต้องการจับภาพด้วยโทรศัพท์ของคุณใช่ไหม ใช้โหมดกีฬาเพื่อถ่ายภาพบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวให้คมชัดยิ่งขึ้น

  1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
  2. หากต้องการเปิดโหมดกีฬา ให้แตะ ไอคอนการตั้งค่า > Scenes > Sports