การเปลี่ยนภาพพื้นหลังใน Hub รูปภาพ

คุณมีภาพที่ทำให้รู้สึกดีทุกครั้งที่ดูหรือไม่ ตั้งให้ภาพนั้นเป็นพื้นหลังของ Hub Pictures

  1. แตะ Pictures
  2. แตะ ไอคอนตัวเลือก > choose background
  3. เลือกภาพถ่าย แล้วแตะ ไอคอนเรียบร้อย

    คุณยังสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เปลี่ยนภาพถ่ายเป็นระยะๆ โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย แตะ ไอคอนตัวเลือก > shuffle background