การถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อย

ต้องการถ่ายภาพให้ดีขึ้นแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อยใช่หรือไม่ ใช้โหมดกลางคืนเพื่อถ่ายภาพ

  1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
  2. หากต้องการเปิดโหมดกลางคืน ให้แตะ ไอคอนการตั้งค่า > Scenes > Night