ถ่ายภาพคมชัดมีชีวิตชีวา โดยจับภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดไว้ในอัลบั้มภาพถ่ายของคุณ

  1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
  2. หากต้องการขยายหรือย่อ ให้เลือก + หรือ - บนการควบคุมการย่อ/ขยาย ปุ่มซูม
  3. ในการโฟกัส ให้กดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ กล้องจะล็อคโฟกัสเมื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีขาวหยุดกะพริบ

    เมื่อล็อคโฟกัสแล้ว คุณสามารถกดปุ่มกล้องลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ และจัดองค์ประกอบภาพถ่ายใหม่

  4. ในการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มกล้องลงให้สุด

    ถือโทรศัพท์ไว้ให้นิ่งจนกว่าภาพถ่ายจะได้รับการจัดเก็บ และกล้องพร้อมถ่ายภาพใหม่แล้ว

ในการดูภาพที่เพิ่งถ่ายไว้ ให้ปัดไปทางขวา ภาพถ่ายจะจัดเก็บใน Camera Roll ใน Hub Pictures

การถ่ายภาพโดยไม่ใช้ปุ่มกล้อง

  1. ในการโฟกัสที่วัตถุหรือบริเวณที่เฉพาะเจาะจง ให้แตะที่วัตถุหรือบริเวณนั้นบนหน้าจอ ถือโทรศัพท์ไว้ให้นิ่งจนกระทั่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวหยุดกะพริบ