การจัดเก็บข้อมูลที่ตั้งลงในภาพถ่ายและวิดีโอ

หากคุณต้องการให้จำได้แน่นอนว่าคุณอยู่ที่ใดขณะถ่ายภาพบางภาพหรือวิดีโอบางรายการ คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้บันทึกข้อมูลที่ตั้งโดยอัตโนมัติได้

  1. ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย และแตะ ไอคอนการตั้งค่าSettings
  2. ปัดไปที่ applications และแตะ pictures+camera
  3. สลับ Include location information in pictures you take ไปที่ Onไอคอนเปิดการสลับ

    หากคุณต้องการรวมข้อมูลที่ตั้งไว้ในภาพถ่ายของคุณเมื่อคุณอัปโหลดภาพไปยังบริการแบ่งปัน เช่น Facebook หรือ SkyDrive ให้สลับ Keep location information on uploaded pictures ไปที่ Onไอคอนเปิดการสลับ

    คุณสามารถแนบข้อมูลสถานที่กับภาพถ่ายหรือวิดีโอได้ หากสามารถระบุพิกัดสถานที่โดยใช้ดาวเทียมหรือเครือข่าย หากคุณแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอซึ่งมีข้อมูลที่ตั้ง บุคคลอื่นที่ดูภาพถ่ายหรือวิดีโอนั้นจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่ตั้งนั้นได้ คุณสามารถปิดการแท็กทางภูมิศาสตร์ในการตั้งค่าของโทรศัพท์ได้