เคล็ดลับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางอย่างที่จะช่วยให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • ใช้มือทั้งสองข้างถือกล้องให้นิ่ง

  • หากต้องการขยายหรือย่อ ให้แตะ + หรือ – บนการควบคุมการย่อ/ขยาย ปุ่มซูม

    เมื่อคุณปรับขยาย คุณภาพของภาพอาจลดลง

  • ในการสลับระหว่างการถ่ายภาพและการบันทึกวิดีโอ ให้แตะ ไอคอนวิดีโอ หรือ ไอคอนสลับไปโหมดวิดีโอ

  • ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป เช่น แฟลช โหมดถ่ายภาพ และความละเอียด ให้แตะ ไอคอนการตั้งค่า และการตั้งค่าที่ต้องการ

  • หากคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปประมาณสองสามนาที กล้องจะเข้าสู่โหมดพัก ในการใช้งานกล้องถ่ายรูปอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดแล้วลากหน้าจอล็อคขึ้นด้านบน

ควรอยู่ห่างจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัยเมื่อต้องการใช้แฟลช ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ