การบันทึกวิดีโอ

นอกจากการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถบันทึกช่วงเวลาพิเศษของคุณเป็นวิดีโอได้ด้วย

  1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
  2. ในการสลับจากโหมดภาพถ่ายเป็นโหมดวิดีโอ ให้แตะ ไอคอนสลับไปโหมดวิดีโอ
  3. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเริ่มการบันทึก ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงาน
  4. กดปุ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อหยุดการบันทึก ตัวจับเวลาจะหยุดทำงาน

ในการดูวิดีโอ ให้ปัดไปทางขวาแล้วแตะ ไอคอนเล่น วีดิโอจะได้รับการจัดเก็บใน Camera Roll ภายใน Hub Pictures