ในการค้นหาภาพด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ภาพจากโอกาสพิเศษ ภาพบุคคล หรือภาพการเดินทาง ให้จัดวางรูปภาพเหล่านั้นในอัลบั้มโดยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง

  1. เปิดแอป Zune PC บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. ในแอป Zune ให้เลือก คอลเลกชัน และ รูปภาพ คลิกขวาที่อัลบั้มใน รูปภาพของฉัน เลือก อัลบั้มใหม่ แล้วตั้งชื่อให้อัลบั้ม
  3. เพิ่มภาพถ่ายลงในอัลบั้ม และซิงค์กับโทรศัพท์ของคุณ

    หากคุณใช้ Apple Mac ดาวน์โหลด Windows Phone 7 Connector for Mac จาก Mac App Store

การลบอัลบั้ม

เมื่อคุณลบอัลบั้มออกจากโทรศัพท์ รูปภาพในอัลบั้มนั้นจะถูกลบไปด้วย หากคุณคัดลอกอัลบั้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว อัลบั้มและภาพถ่ายต่างๆ จะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์

  1. แตะ Pictures > albums แตะอัลบั้มค้างไว้ และแตะ delete

    คุณไม่สามารถลบอัลบั้มออนไลน์จากโทรศัพท์ของคุณได้