การคัดลอกภาพถ่ายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์และต้องการคัดลอกภาพเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่ ใช้แอป Zune PC เพื่อคัดลอกภาพถ่ายระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

  1. ใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกัน
  2. เปิด Zune ในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านวิธีใช้ของ Zune

    คุณสามารถดาวน์โหลด Zune เวอร์ชันล่าสุดได้จาก http://www.zune.net/