การอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอลงในเว็บ

ต้องการอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอของคุณไปยังบริการเครือข่ายสังคม เพื่อให้เพื่อนและครอบครัวของคุณดูใช่หรือไม่ คุณสามารถอัปโหลดได้โดยตรงจาก Hub Pictures

  1. แตะ Pictures
  2. เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่จะอัปโหลด
  3. แตะ ไอคอนตัวเลือก > share...
  4. เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

    ในการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณเรียกใช้ภาพถ่ายได้ คุณสามารถตั้งค่าการอัปโหลดไปยัง SkyDrive คุณสามารถเลือกใช้งาน SkyDrive ได้ในเมนูเมื่อคุณดูภาพถ่ายของคุณ

    ในการตั้งค่าการทำงานนี้ ที่หน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ ไอคอนการตั้งค่าSettings ปัดไปที่ applications และแตะ pictures+camera > Quick Share Account และบัญชี