ภาพที่คุณถ่ายหรือวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ด้วยโทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บใน Hub Pictures ซึ่งคุณสามารถเรียกดูและดูภาพและวิดีโอเหล่านี้ได้

ในการค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอโดยง่าย ให้เลือกเป็นรายการโปรด หรือจัดวางไฟล์ในอัลบั้ม