การแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอของคุณ

หลังจากถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอแล้ว คุณสามารถอัปโหลดภาพและวิดีโอไปยังบริการแบ่งปัน เช่น Facebook หรือ SkyDrive

 1. ในการเปิดกล้อง ให้กดปุ่มกล้อง
 2. ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
 3. ปัดไปทางขวา แตะ ไอคอนตัวเลือก > share...
 4. เลือกวิธีที่คุณอยากแบ่งปันและทำตามคำแนะนำ

  คุณสามารถตั้งค่า Facebook หรือ SkyDrive ให้เป็นบัญชีอัปโหลดด่วน เพื่อให้สามารถแบ่งปันได้ง่ายขึ้น บัญชีอัปโหลดด่วนจะแสดงในเมนูขณะที่คุณเริ่มการแบ่งปัน

  หากต้องการตั้งค่าบัญชีอัปโหลดด่วน ในหน้าจอเริ่มต้น ให้ปัดไปทางซ้าย แล้วแตะ ไอคอนการตั้งค่าSettings ปัดไปที่ applications และแตะ pictures+camera > Quick Share Account และบัญชี

  การใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

  บริการแบ่งปันเฉพาะบางบริการเท่านั้นที่รองรับไฟล์ทุกรูปแบบหรือวิดีโอที่บันทึกในแบบคุณภาพสูง