มีโทรศัพท์มือถือ Nokia เครื่องใดหรือไม่ที่ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยแอพพลิเคชั่น Transfer my Data ได้

มี โทรศัพท์เหล่านี้ได้แก่ Nokia S40 และ Nokia S60 3.1 รุ่นเก่า หรือโทรศัพท์รุ่นก่อนหน้าที่ไม่สนับสนุนโปรโตคอล PBAP หรือ SyncML

หมายเหตุ: บางครั้ง การปรับใช้ PBAP หรือ SyncML ในเครื่องรุ่นเก่าจะจำกัดขอบเขตของข้อมูลบางอย่างที่จะถ่ายโอน