ฉันสามารถถ่ายโอนรายชื่อผ่านแอพ Transfer my Data สำหรับ Nokia Lumia โดยใช้ Windows Phone 7.x ได้หรือไม่

สนับสนุนการถ่ายโอนจากโทรศัพท์ Nokia Lumia ที่ใช้ Windows Phone 7.8 และ 7.5 เป็นการถ่ายโอน แบบเพียร์ทูเพียร์ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้วิธีนี้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้ใช้หรือไม่ต้องการใช้บัญชีระบบคลาวด์เท่านั้น