การนำทางสำหรับการเดินจะไม่ทำงานที่ความเร็วมากกว่า 30 กม./ชม. นอกจากนี้ การนำทางสำหรับการเดินยังได้รับการปรับแต่งไว้สำหรับการเดิน และจะไม่คำนึงถึงอย่างอื่น เช่น ถนนที่เดินรถทางเดียว เมื่อคุณต้องการคำแนะนำสำหรับการขับรถ ให้เลือกโหมดรถในรายละเอียดเส้นทาง และเรียกใช้ HERE Drive โดยการเลือก เริ่มการนำทาง