เกม Climate Mission ค้างอยู่บนโทรศัพท์ Lumia ของฉัน ฉันต้องทำอย่างไร

ปิดโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นปิดแล้วเปิดแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ตรวจสอบว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นรุ่นล่าสุดหรือไม่