ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ปิดเสียงจากเมนูการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้อยู่ในโหมดเงียบ