ฉันสามารถดาวน์โหลด Climate Mission ได้ แต่ติดตั้งบนโทรศัพท์ Lumia ไม่สำเร็จ ฉันต้องทำอย่างไร

คุณต้องมีพื้นที่ว่างเหลือพอในโทรศัพท์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่น เพิ่มพื้นที่ว่างโดยลบเนื้อหาอื่นๆ ออก