แอพพลิเคชั่น Transfer my Data สนับสนุนวิธีการถ่ายโอนแบบใดบ้าง

Transfer my Data สนับสนุนการถ่ายโอนผ่าน Bluetooth ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.x และการถ่ายโอนรายชื่อผ่านการ์ด SD ในกรณีที่จัดเก็บรายชื่อไว้บนการ์ดในรูปแบบที่ใช้ร่วมกันได้ และโทรศัพท์ของคุณมีช่องใส่การ์ด SD คุณสามารถนำเข้าและส่งออกรายชื่อผ่านการ์ด SD ได้