ภาพถ่ายจากแอพ Lumia Selfie ในโทรศัพท์ของฉันจะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ใด

แอพ Lumia Selfie จะจัดเก็บรูปภาพลงใน ภาพถ่าย > ม้วนฟิล์ม