แอพ Lumia Selfie จะจัดเก็บรูปภาพลงใน ภาพถ่าย > ม้วนฟิล์ม