แอพ Lumia Selfie จะใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งของใบหน้าต้วยตนเอง และปัจจัยบางอย่าง เช่น แสงและมุมของใบหน้าอาจส่งผลกระทบต่อผลการตรวจจับ โปรดลองใช้พื้นหลังหรือท่าทางอื่น