เหตุใดฉันจึงไม่สามารถแบ่งปันภาพถ่ายจาก Lumia Selfie ในโทรศัพท์ของฉันได้

คุณต้องจัดเก็บภาพถ่ายของคุณก่อนที่จะแบ่งปัน