ฉันจะรีไซเคิลโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมของฉันได้อย่างไร

คุณเพียงแค่ทิ้งโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเก่าของคุณที่ศูนย์ Care ที่ใดก็ได้ Microsoft จะส่งผลิตภัณฑ์เก่าเหล่านั้นไปยังบริษัทรีไซเคิลที่ใกล้ที่สุดซึ่งได้รับการรับรองจาก Microsoft หรือคุณสามารถนำโทรศัพท์ของคุณไปยังศูนย์รีไซเคิลในประเทศของคุณก็ได้

การรีไซเคิลโทรศัพท์นำไปสู่การฟื้นคืนวัตถุดิบและพลังงานจากอุปกรณ์เก่า และช่วยให้มั่นใจว่าการกำจัดวัตถุสารทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หากต้องการค้นหาศูนย์ Care ที่ใกล้ที่สุด โปรดเข้าไปที่หน้าการสนับสนุนของเว็บไซต์ Microsoft ในประเทศของคุณ