คุณเพียงแค่ทิ้งโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมเก่าของคุณที่ศูนย์ Nokia Care ที่ใดก็ได้ Nokia จะส่งผลิตภัณฑ์เก่าเหล่านั้นไปยังบริษัทรีไซเคิลที่ใกล้ที่สุดซึ่งได้รับการรับรองจาก Nokia หรือคุณสามารถนำโทรศัพท์ของคุณไปยังศูนย์รีไซเคิลในประเทศของคุณก็ได้

การรีไซเคิลโทรศัพท์นำไปสู่การฟื้นคืนวัตถุดิบและพลังงานจากอุปกรณ์เก่า และช่วยให้มั่นใจว่าการกำจัดวัตถุสารทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

หากต้องการค้นหาศูนย์ Nokia Care ที่ใกล้ที่สุด โปรดเข้าไปที่หน้าการสนับสนุนของเว็บไซต์ Nokia ในประเทศของคุณ