ลำดับแรก ลองแก้ไขแบบง่ายๆ

ถ้าคุณกำลังคิดจะส่งโทรศัพท์ของคุณเข้ารับการซ่อม ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนเบื้องต้นง่ายๆ เหล่านี้ก่อน ซึ่งอาจจะแก้ปัญหาและประหยัดเวลาและแรงของคุณได้

1. ปิดแล้วเปิดโทรศัพท์ของคุณ

กดค้างปุ่มเปิดปิดนานอย่างน้อย 8 วินาที โทรศัพท์ จะปิด เพื่อเปิดโทรศัพทือีกครั้ง กดค้างปุ่มเปิดปิด จนโทรศัพท์สั่น

2. ชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณใช้ที่ชาร์จ USB ที่ใช้งานเข้ากันได้เพื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

แรกสุดต่อสาย USB เข้ากับเครื่องชาร์จ เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับปลั๊กไฟ จากนั้นเชื่อมต่อสาย micro-USB ของสายเคเบิล USB ไปยังโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อโทรศัพท์บอกว่าชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จจากโทรศัพท์แล้วถอดจากปลั๊กไฟ

3. เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

ก่อนที่คุณจะเรียกคืนโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าดั้งเดิม เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลรายชื่อและเนื้อหาส่วนบุคคลอื่นๆ

เลือก: การตั้งค่า > รีเซ็ต > เรียกคืนการตั้งค่า

หากถูกถาม ให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย หลังจากเรียกคืนการตั้งค่าเดิมแล้ว โทรศัพท์จะปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

ชุดอัพเดทซอฟท์แวร์

ในหลายกรณี คุณจำเป็นต้องอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นอีกครั้ง

ดูวิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายบริการ ติดต่อเราได้ โดยเลือกช่องทางติดต่อที่คุณต้องการ
ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ศูนย์บริการ นำโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ
ค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด