ลำดับแรก ลองแก้ไขแบบง่ายๆ

หากคุณกำลังคิดจะส่งโทรศัพท์ของคุณไปซ่อม ลองตรวจสอบด้วยขั้นตอนง่ายๆ นี้ก่อน ขั้นตอนเหล่านี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาของคุณและช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก


easyfix1 การแก้ไขเบื้องต้น 1: ปิดแล้วเปิดเครื่องโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่

กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้อย่างน้อย 8 วินาที โทรศัพท์จะปิดเครื่อง เมื่อต้องการเปิดเครื่องอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ จนกว่าโทรศัพท์จะสั่นeasyfix2 การแก้ไขเบื้องต้น 2: ชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

ต้องแน่ใจว่าคุณได้ใช้ที่ชาร์จแบบ USB ที่เข้ากันได้กับโทรศัพท์ของคุณ
อันดับแรกเสียบสายชาร์จ USB เข้ากับที่ชาร์จ เสียบที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับบนผนัง แล้วต่อสายด้านที่เป็น micro-USB ของสายชาร์จ USB เข้ากับโทรศัพท์
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ให้ถอดสายชาร์จออกจากโทรศัพท์และจากเต้ารับบนผนังeasyfix3 การแก้ไขเบื้องต้น 3: เรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน

ก่อนที่จะเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงานให้กับโทรศัพท์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสำรองรายชื่อติดต่อและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆไว้ก่อน
เลือก ตั้งค่า > รีเซ็ต > เรียกคืนการตั้งค่า
เมื่อพร้อม ให้กรอกรหัสความปลอดภัย หลังจากเรียกคืนเป็นค่าแรกเริ่ม ให้ปิดโทรศัพท์และเปิดใหม่อีกครั้ง

ชุดอัพเดทซอฟท์แวร์

ในหลายกรณี คุณจำเป็นต้องอัพเดตซอฟต์แวร์เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นอีกครั้ง

ดูวิธีการอัพเดตซอฟต์แวร์

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายบริการ

ติดต่อเราได้ โดยเลือกช่องทางติดต่อที่คุณต้องการ

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ศูนย์บริการ

นำโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ

ค้นหาศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด