ไดรเวอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อของ Nokia สำหรับโทรศัพท์ Nokia Asha/S40 – เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

  • ด้วยไดรเวอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อของ Nokia คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม
  • นับตั้งแต่ปี 2013 โทรศัพท์ Nokia Asha/S40 ใหม่จะไม่สนับสนุน Nokia Suite หรือ PC Suite แต่จะใช้ไดรเวอร์สายเคเบิลเชื่อมต่อของ Nokia แทน
  • การใช้บริการหรือดาวน์โหลดเนื้อหาอาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งอาจมีค่าบริการด้านข้อมูลหากผู้ให้บริการของคุณเรียกเก็บค่าบริการการรับส่งข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

แสดงเพิ่มเติม

วิดีโอแนะนำ

Nokia Asha: ใช้โทรศพั ทข์ องคุณเป็ นโมเด็ม

ติดต่อถึงกันได้