ย้ายสื่อด้วย Nokia Link

  • ย้ายเพลง ภาพถ่าย และวิดีโอระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์หรือ Mac คัดลอกเนื้อหาอย่างง่ายดายลงในโปรแกรมต่างๆ เช่น Windows Media Player และ iTunes
  • ปกป้องข้อมูลในโทรศัพท์โดยการสำรองข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

แสดงเพิ่มเติม
  • MAC Nokia Link สำหรับ Mac OS (26.1 MB)

    ย้ายเพลง ภาพถ่าย และวิดีโอระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Mac อย่างง่ายดาย ด้วย Nokia Link ไฟล์สื่อจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอ

  • PC Nokia Link สำหรับ Windows (9.72 MB)

    ย้ายเพลง ภาพถ่าย และวิดีโอระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Windows อย่างง่ายดาย ด้วย Nokia Link ไฟล์สื่อจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอ

ติดต่อถึงกันได้