ด้วย Nokia Xpress คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

  • ประหยัดค่าบริการข้อมูล – Nokia Xpress ใช้ Cloud ในการบีบอัดเว็บเพจโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณใช้ข้อมูลน้อยลง
  • ค้นหาได้อย่างง่ายดาย – แตะที่คำหรือวลีใดๆ บนเว็บเพจและรับข่าว ข้อมูล และวิดีโอที่เกี่ยวข้อง
  • รับข่าวและข้อมูลโปรดของคุณในรูปแบบนิตยสารเพื่อให้เรียกดูได้ง่ายขึ้น
  • แปลเว็บเพจอย่างรวดเร็ว
  • ติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ

ติดต่อถึงกันได้