โนเกีย X7-00 - มีไอคอนซองจดหมายกะพริบบนหน้าจอของโทรศัพท์ Nokia ของฉัน เพราะอะไร

 ไอคอนซองจดหมายปิดผนึกที่กะพริบแสดงว่าหน่วยความจำข้อความของซิมการ์ดเต็ม

เลือก เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความในซิม และลบข้อความ SMS อย่างน้อยหนึ่งข้อความออก

 

หมายเหตุ 1: ข้อความคลาส 2 (เช่น ข้อความบริการจากผู้ให้บริการ) จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำข้อความของซิมการ์ด เมื่อหน่วยความจำข้อความของซิมการ์ดเต็ม จะไม่สามารถรับข้อความคลาส 2 ได้ 

หมายเหตุ 2: คุณได้ใช้โทรศัพท์ Nokia รุ่น S40 มาก่อน ในโทรศัพท์มือถือรุ่น S40 หน่วยความจำข้อความของซิมการ์ดจะถูกใช้ก่อนหน่วยความจำข้อความของเครื่อง หากคุณใส่ซิมการ์ดที่มีหน่วยความจำข้อความเต็มลงในโทรศัพท์เครื่องอื่น ไอคอนข้อความกะพริบจะปรากฏบนหน้าจอของโทรศัพท์ Nokia ของคุณ หมายเหตุ 3: เหตุผลอื่นที่อาจเป็นไปได้คือ หน่วยความจำที่มีอยู่ในโทรศัพท์ไม่เพียงพอที่จะเก็บข้อความใหม่    หากต้องการเพิ่มเนื้อที่    ให้ไปที่ ข้อความ > ถาดเข้า และนำข้อความที่ไม่จำเป็นออก