ฉันจะตั้งค่าแอปอัพโหลดไปยัง SkyDrive ในโทรศัพท์ Symbian ของฉันได้อย่างไร

คุณต้องมี Windows Live ID (หรือที่เรียกว่าบัญชี Microsoft) เพื่อใช้อัพโหลดไปยัง SkyDrive หากยังไม่มี คุณสามารถสร้าง Windows Live ID ได้เมื่อคุณเริ่มใช้แอปอัพโหลดไปยัง SkyDrive

1. เริ่มต้นแอปอัพโหลดไปยัง SkyDrive จากเมนูหลัก

2. แตะ ลงชื่อเข้าใช้

3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Windows Live ID และรหัสผ่านของคุณ หากคุณยังไม่มีบัญชี Windows Live ให้เลือก ลงทะเบียน และทำตามคำแนะนำที่แสดงบนโทรศัพท์

4. เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการถ่ายโอน ซึ่งได้แก่ รายชื่อหรือภาพถ่าย

5. แตะ ทำต่อ

6. ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลของคุณจะได้รับการอัพโหลดโดยอัตโนมัติ และภาพถ่ายจะถูกลดขนาดก่อนการอัพโหลด หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น ให้แตะ การตั้งค่าสำหรับการอัพโหลดอัตโนมัติ เลือก

เปิด - เพื่อใช้การเชื่อมต่อทุกชนิดขณะอัพโหลด หากไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ค่าใช้จ่ายในการอัพโหลดจะขึ้นอยู่กับแผนข้อมูลของคุณ และระบบจะขอการยืนยันจากคุณ การอัพโหลดอัตโนมัติจะเริ่มต้นใน 5 นาทีหลังจากที่คุณเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของคุณเปิด ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้น - เพื่ออนุญาตการอัพโหลดเมื่อสามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เท่านั้นปิด - เพื่อไม่อนุญาตการอัพโหลดอัตโนมัติขนาดจริงหรือขนาดที่ลดแล้ว - สำหรับคุณภาพของภาพถ่าย

7. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มกลับบนโทรศัพท์ของคุณ

8. หากคุณเปิดใช้งานการอัพโหลดอัตโนมัติ การอัพโหลดจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติภายในเวลาสักครู่ หรือ หากต้องการเริ่มการอัพโหลดด้วยตนเอง ให้แตะ อัพโหลด

หากคุณต้องการหยุดการอัพโหลด ให้แตะ ยกเลิก หากต้องการซ่อนแอป SkyDrive ให้แตะ ซ่อน หากต้องการเปิดแอปอีกครั้ง ให้ปัดลงจากบริเวณการแจ้งเตือน และแตะความคืบหน้าของการอัพโหลด หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีเมนูสถานะ ให้เปิดแอปอีกครั้งจากเมนูหลัก