ข้อมูลประเภทใดบ้างที่ฉันสามารถถ่ายโอนจากโทรศัพท์ Symbian ด้วยอัพโหลดไปยัง SkyDrive ได้

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลต่อไปนี้ได้ด้วยแอปอัพโหลดไปยัง SkyDrive

  • รายชื่อ
  • ภาพถ่าย (.jpg, .jpeg, .gif, .png)

รายชื่อของคุณจะถูกอัพโหลดไปยัง Windows Live People ขณะที่ภาพถ่ายจะถูกอัพโหลดไปยัง SkyDrive Photos > ม้วนฟิล์ม SkyDriveวิดีโอ ช่องข้อมูลรายชื่อบางช่อง และเหตุการณ์ปฏิทินจะไม่ถูกอัพโหลดไปยังบริการ Cloud ของ SkyDriveหากต้องการซ่อนแอป SkyDrive ให้แตะ ซ่อน หากต้องการเปิดแอปอีกครั้ง ให้ปัดลงจากบริเวณการแจ้งเตือน และแตะความคืบหน้าของการอัพโหลด หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีเมนูสถานะ ให้เปิดแอปอีกครั้งจากเมนูหลัก