อัพโหลดไปยัง SkyDrive สนับสนุนโทรศัพท์ Nokia รุ่นใดบ้าง

อัพโหลดไปยัง SkyDrive สนับสนุนโทรศัพท์ Symbian ต่อไปนี้

Nokia 603 (111.010.1009, PR1.1: 111.030.0609, 112.010.1406, 112.010.1409, 113.010.1506)Nokia 700 (PR1.0: 111.010.1009, PR1.01: 111.020.0307, 111.030.0608, 111.030.0609, 112.010.1404, 113.010.1506)Nokia 701 (PR1.0: 111.010.1009, PR1.01: 111.020.0307, 111.030.0609, 112.010.1404, 113.010.1506)Nokia 808 Pureview (111.020.0309, 112.020.0310, 112.020.0311, 113.010.1506, 113.010.1507, 113.010.1508)Nokia C6-01 (111.030.0609, 111.030.0610 และ 111.040.1511)Nokia C7-00 (111.030.0609, 111.030.0610 และ 111.040.1511)Nokia E7-00 (111.030.0609, 111.030.0610 และ 111.040.1511)Nokia N8-00 (111.030.0609, 111.030.0610 และ 111.040.1511)Nokia X7-00 (111.030.0609, 111.030.0610 และ 111.040.1511)Nokia 500 (111.030.0609, 111.030.0610 และ 111.040.1511)

สำหรับโทรศัพท์ Symbian รุ่นก่อนหน้า อัพโหลดไปยัง SkyDrive สนับสนุนรุ่นและซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่อไปนี้

Nokia 5230 (40.0.003, 50.0.001, 51.0.002 และ 51.1.002)Nokia 5530 XpressMusic (40.0.003)Nokia 5800 XpressMusic (60.0.003)