ลงชื่อเข้าใช้

มาดูกันว่าเครื่องของคุณอยู่ในช่วงการรับประกันหรือไม่

ตรวจสอบสถานะการรับประกัน

บริการจะใช้ไม่ได้ชั่วคราว โปรดลองใหม่ภายหลัง

ถ้าคุณมีอุปกรณ์อยู่กับตัวและสามารถเปิดเครื่องได้

 • กด *#06# บนโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์บางรุ่นจะแสดงหมายเลขซีเรียล (IMEI) เมื่อกดรหัสนี้
 • ในโทรศัพท์แบบสองซิม คุณจะเห็นหมายเลข IMEI สองชุด ในกรณีนี้ โปรดป้อน IMEI ชุดแรก
 • หากคุณมีโทรศัพท์ Lumia ให้ไปที่ การตั้งค่า เกี่ยวกับ ข้อมูลเพิ่มเติม และค้นหาหมายเลขซีเรียล (IMEI)
 • หากคุณมีโทรศัพท์ Nokia X ให้ไปที่ การตั้งค่า เกี่ยวกับโทรศัพท์ สถานะ และค้นหาหมายเลขซีเรียล (IMEI)
 • หากคุณมีแท็บเล็ต Lumia ให้ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า เปลี่ยนการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ เครือข่าย การเชื่อมต่อ บรอดแบนด์ไร้สาย

ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์อยู่กับตัวหรือเปิดเครื่องไมได้

 • หากโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่แบบถอดออกได้ ให้ปิดเครื่องแล้วถอดแบตเตอรี่ออก หมายเลขซีเรียล (IMEI) จะพิมพ์อยู่บนฉลากสีขาวด้านในโทรศัพท์
 • โปรดดูที่ด้านข้างหรือด้านในของซิมการ์ดหรือช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
 • ในโทรศัพท์แบบสองซิม คุณจะพบว่ามีหมายเลข IMEI สองชุด ได้แก่ IMEI 1 และ IMEI 2 ในกรณีนี้โปรดป้อน IMEI 1
 • หากคุณมีแท็บเล็ต Lumia ให้ดึงที่วางการ์ด SIM/SD ออก แล้วอ่านหมายเลขซีเรียล (IMEI) จากที่วาง
 • โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
 • ตรวจสอบกล่องที่จำหน่ายดั้งเดิมของอุปกรณ์
 • โปรดดูจากหลักฐานการสั่งซื้อ/ใบเสร็จ/สัญญา

หมายเลขซีเรียลอาจตามด้วยตัวอักษร ESN, IMEI หรือ MEID
ตัวอย่าง (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอักษรทุกตัวเป็นแบบพิมพ์ใหญ่และไม่มีขีดทับ)
ESN: 12345678912 (11 หลัก)
IMEI: 123456789123456 (15 หลัก)
MEID HEX: 123A456B789C123 (14 หรือ 15 ตัวอักษร)

อยู่ในระยะประกัน (ของประเทศนี้)

อุปกรณ์ของคุณอยู่ในระยะเวลาประกันของประเทศนี้

หมายเลขซีเรียล (IMEI): 
รุ่นผลิตภัณฑ์: 

การยืนยันการรับประกันจะมีผลใน 10 วันต่อมา โปรดทราบว่าการรับประกันมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบการรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต จะไม่คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพหรือการทำของเหลวหกใส่ ตรวจสอบ การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต เพื่อรับทราบขอบเขตความคุ้มครองและข้อยกเว้น

นอกระยะประกัน

อุปกรณ์ของคุณอยู่นอกระยะประกันของประเทศนี้

หมายเลขซีเรียล (IMEI): 
รุ่นผลิตภัณฑ์: 

มีเหตุผลหลายประการว่าทำไมอุปกรณ์อาจถูกพิจารณาว่าหมดประกันแล้ว

1. หมายเลขซีเรียลไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนหมายเลขซีเรียลที่ถูกต้อง (IMEI)

2. ระยะเวลาการรับประกันหมดอายุแล้ว ตรวจสอบ การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิตสำหรับระยะเวลาที่ประกันคุ้มครอง ถ้าคุณมีหลักฐานการซื้อที่ระบุว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน คุณจะสามารถส่งอุปกรณ์ของคุณไปยัง Microsoft สำหรับการซ่อมแซม สำเนาหลักฐานการซื้อจะต้องมีอยู่ในกรณีการซ่อมแซมดังกล่าว โปรดทราบว่ามีข้อยกเว้นบางอย่างในการรับประกัน ตัวอย่างเช่น การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดการโดนน้ำหรือการกระทบกระแทก ซึ่งอาจจะค้นพบในระหว่างการซ่อมแซม ในกรณีนี้ คุณจะได้รับการติดต่อจากผู้ให้บริการซ่อมแซม

3. โดยทั่วไป การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต จะใช้ได้เฉพาะในประเทศที่คุณซื้ออุปกรณ์เท่านั้น ตรวจสอบความคุ้มครองและข้อยกเว้นของการรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต

นอกระยะประกัน

ไม่รู้จักหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียล (IMEI): 
รุ่นผลิตภัณฑ์: 

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์