สถานะการรับประกัน

ดูว่าอุปกรณ์ของคุณยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันหรือไม่, ป้อนหมายเลขซีเรียล (IMEI).

การตรวจสอบสถานะการรับประกัน

บริการไม่สามารถให้บริการชั่วคราว โปรดลองใหม่อีกครั้ง
อยู่ในการรับประกัน (ในประเทศนี้)

หมายเลขประจำเครื่อง (IMEI):: 
รุ่นผลิตภัณฑ์: 

อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้จะขึ้น อยู่กับวันที่อุปกรณ์ของคุณถูกผลิตขึ้น หากคุณคิดว่าเครื่องของคุณยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่คุณ ซื้อมือถือดังกล่าว โปรดแนบใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นๆที่ได้รับเมื่อซื้อไปด้วยเมื่อนำ โทรศัพท์ของคุณไปยังศูนย์โนเกียแคร์ที่ใกล้ที่สุด โทรศัพท์บางรุ่นอาจให้บริการผ่านทางร้านค้าที่คุณซื้อเท่านั้น กรุณาตรวจสอบวิธีการรับบริการจากหน้าสนับสนุนบนเว็บไซต์นี้หัวข้อการ รับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต หรือจากคู่มือที่แนบมาในกล่อง

หมาย เหตุ: การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพและสภาพคล่อง มันครอบคลุมโทรศัพท์โนเกียเท่านั้น อุปกรณ์เสริมโนเกีย แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกต่างกัน รายละเอียดการรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิตสามารถดูได้จากหน้าสนับสนุนบน เว็บไซต์นี้หัวข้อการรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิตหรือจากคู่มือที่แนบมาใน กล่อง

ไม่อยู่ในการรับประกัน

หมายเลขประจำเครื่อง (IMEI):: 
รุ่นผลิตภัณฑ์: 

มีหลายเหตุผลที่ทำให้อุปกรณ์อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของประกัน

1. หมายเลขซีเรียลไม่ถูกต้อง: โปรดยืนยันว่าคุณได้ป้อนหมายเลขซีเรียลอย่างถูกต้อง (IMEI)

2. ระยะเวลารับประกันหมดอายุแล้ว: ตรวจสอบ การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต เพื่อรับทราบระยะเวลาความคุ้มครองของประกัน ถ้าคุณมีหลักฐานยืนยันการซื้อซึ่งระบุว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน คุณจะสามารถส่งอุปกรณ์ให้ศูนย์บริการของ Microsoft ซ่อมแซมได้ ในการซ่อมแซมดังกล่าว คุณจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการซื้ออุปกรณ์ร่วมด้วย โปรดทราบว่าการรับประกันมีข้อยกเว้นบางประการ ตัวอย่างเช่น การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางกายภาพหรือการทำของเหลวหกใส่ ซึ่งอาจตรวจพบระหว่างการซ่อม ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการซ่อมแซมจะติดต่อกลับถึงคุณ

3. โดยทั่วไปแล้ว การรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิต จะมีผลเฉพาะในประเทศที่คุณซื้ออุปกรณ์เท่านั้น ตรวจสอบการรับประกันแบบจำกัดของผู้ผลิตเพื่อรับทราบขอบเขตความคุ้มครองและข้อยกเว้น

เราอยากฟังความคิดเห็นของคุณ

เมื่อเสร็จแล้ว โปรดแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

กรุณาตอบแบบสอบถามสั้นๆ เพื่อบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เมื่อท่องเว็บเสร็จแล้ว แบบสำรวจจะปรากฏขึ้น

เมื่อเสร็จแล้ว กรุณาร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

ขอบคุณ!

แบบสำรวจจะเปิดขึ้นมาเมื่อคุณออกจากไซต์